Nieuws

 

 


 

  

 

Moniek De Maerteleire, baasje van de 2 kooikertjes Credo en Matti én lid van onze Club, doet iets heeeeel speciaals en fantastisch met haar 2 hondjes, nl. het zijn Clinidogs. Wist je dat er nu woensdag 14 november een interview met haar en Britt Van Marsenille van ‘De Madammen’ (radio 2) wordt uitgezonden rond 10.30 uur? Je kan het interview ook volgen via je tv. Een foto van baasje en hondjes zou te zien zijn. Dus bij voorkeur allen die het kunnen voor de buis! We zijn benieuwd, Moniek!

 

  Credo en Matti

 

 

 


 

 

De vaccinatie tegen hondsdolheid is vanaf 1.3.2016  NIET MEER VERPLICHT in België:

België is sinds 2001 officieel vrij van hondsdolheid. Bovendien is de situatie in de buurlanden gesaneerd. Daarom zal vanaf 1 maart 2016 de vaccinatie niet meer verplicht zijn, terwijl dat nog het geval was voor honden ten zuiden van Samber en Maas en op alle campings in België. 

Willy Borsus, federaal minister van Landbouw, belast met Dierengezondheid, heeft besloten om de verplichte vaccinatie te schrappen voor gezelschapsdieren die ten zuiden van Samber en Maas en op campings verblijven.  Het gaat om een verplichting die sinds 1967 van kracht was. Destijds was hondsdolheid endemisch in onze regio, met name bij vossen, en vormde het een reëel gevaar voor de mens en voor gedomesticeerde zoogdieren.  Rekening houdend met de gunstige sanitaire situatie, na advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en op voorstel van de FOD Volksgezondheid, heeft minister Borsus besloten om deze verplichting af te schaffen. 

De minister herinnert er echter met aandrang aan dat de vaccinatie van honden, katten en fretten die buiten de Belgische grenzen reizen of die in België toekomen vanuit het buitenland altijd vooraf gevaccineerd moeten worden tegen hondsdolheid. Dit is van toepassing voor zowel het transport van geïmporteerde dieren als voor de dieren die met hun baasje naar het buitenland gaan.  In sommige Europese landen en buiten Europa is hondsdolheid immers nog steeds aanwezig, waardoor de vaccinatie verplicht blijft om de herintroductie te vermijden van de ziekte in België. Zij is omkaderd door een Europese wetgeving. 

De minister en de bevoegde administraties blijven de situatie natuurlijk van nabij opvolgen.

Ter herinnering, hondsdolheid is een potentieel dodelijk ziekte die wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en kan verschillende zoogdieren en de mens treffen. Voor de mens is de ziekte in alle gevallen dodelijk vanaf het moment waarop de symptomen zichtbaar worden.

 

De wetgeving over de invoer van pups uit een ander Europees land:

Koninklijk Besluit van 13 december 2014 (Belgische Wet)  http://www.favv.be/dierengezondheid/rabies/_documents/KB2014_12_13_ar_regles_vt_.pdf

Zie artikel 8 (algemene regel) om te kunnen worden ingevoerd in België moeten honden:

  • Gemerkt/gechipped zijn
  • Vergezeld zijn van officieel paspoort
  • Gevaccineerd tegen rabies (hondsdolheid)°

°Hiervoor geldt echter een uitzondering! Zie artikel 21: invoer in België zonder vaccinatie tegen hondsdolheid kan op voorwaarde dat aan artikel 7 lid 2 van EU verordening 576/2013 is voldaan: de eigenaar ondertekent verklaring dat puppy sinds geboorte niet in aanraking is geweest met wilde dieren die mogelijks gevoelig zijn voor hondsdolheid. Een model van deze verklaring vindt je in bijlage 1, deel 1 van verordening 577/2014: zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0577&from=EN