INFO en lid worden

 

Het lidgeld voor 2022 bedraagt 20 euro voor nieuwe leden.  Door de corona-omstandigheden wordt het lidmaatschap, betaald in 2021, verlengd tot eind 2022.

Betaling op naam van Belgische Club Voor Kooikerhondjes vzw, 
IBAN: BE94 7330 2365 6714 
BIC van KBC Bank: KREDBEBB 

Vermeld in de mededeling "lidgeld 2021, je naam en eventueel je lidnummer".

Contact-email: penningmeester@kooikerhondje.be Nieuwe leden

Nieuwe leden melden zich bij de penningmeester. Het kandidaat-lid vult het onderstaande inschrijvingsformulier in en verzendt het aan de penningmeester.

De penningmeester stelt de voorzitter hiervan in kennis. Na erkenning van het nieuwe lid in de bestuursvergadering, bezorgt de voorzitter hem een lidkaart.

Gelieve het ingevuld inschrijvingsformulier in een mail te plaatsen en te versturen naar: penningmeester@kooikerhondje.be 
Na ontvangst betaling lidgeld ontvang je een bevestiging van lidmaatschap.

Adreswijzigingen - opzeggingen
Wij verzoeken de leden om elke adreswijziging (ook e-mailadreswijziging) te bezorgen aan de penningmeester.

Kooikerbestand
Omdat de penningmeester naast het ledenbestand ook het kooikerbestand van de leden bijhoudt, verwachten we van de leden dat zij de aankoop van een nieuw kooikerhondje of een eventueel overlijden van hun hondje bij hem melden.

Lidgeld
Het lidgeld voor 2021 bedraagt 20 euro.


Contact-email: penningmeester@kooikerhondje.be 

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden, printen-invullen-inscannen, dan zenden aan penningmeester (zie hieronder).

 


  

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden

Belgische Club Voor Kooikerhondjes vzw
Eeksken 150
1745 Opwijk

Ja, ik wil lid worden van de Belgische club voor kooikerhondjes en op de hoogte gehouden worden van al de georganiseerde activiteiten. 


Kandidaat lid:

Naam:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente:

Land:

Telefoon:

GSM:

E-mail:Hond(en):

Ras:

Naam van hond (eventueel stamboomnaam en roepnaam):

Geboortedatum:

Geslacht reu/teef:

Stamboomnummer (facultatief):

Tatoeage- of chipnummer:

Actief bezig met je hond:     puppyschool / gehoorzaamheid / agility / flyball / speuren / andere:(herhalen indien u meer honden heeft)


Ik verklaar de statuten van deze vereniging te aanvaarden en geen lid te zijn van een kynologische vereniging die niet aangesloten is bij de KKUSH of van een buitenlandse zustervereniging niet ressorterend onder de FCI. Iedere overtreding van een lid zal met uitsluiting worden bestraft. Toetreding gebeurt enkel indien de voltallige raad van beheer akkoord gaat (unaniem).

De vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld indien leden van haar vereniging naar andere verenigingen gaan, niet aangesloten bij de KKUSH of FCI. De verantwoordelijkheid valt volledig bij het lid indien hij wordt gesanctioneerd.

Datum :                                            Naam :